Cena trzyletniej licencji
Polecenie przelewu redagowanie poleceń przelewu Polecenie przelwu (dla systemów DOS oraz Windows)430,00zł
NIP-1, NIP-2, NIP-3, VAT, Zgłoszenie nip, vat Zgłoszenie NIP-1,2,3,VAT (dla systemu Windows)570,00zł
Fakturowanie system fakturujący Fakturowanie850,00zł
Ewidencja materiałowa materiałówka Ewidencja materiałowa850,00zł
Ewidencja materiałowa-ceny średnioważone5900,00zł
Ewidencja przebiegu pojazdów990,00zł
Ewidencja przebiegu pojazdów-biura rachunkowe1100,00zł
Ewidencja środków trwałych Ewidencja środków trwałych i wyposażenia430,00zł
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia-biura rachunkowe860,00zł
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia-wersja pełna Windows3500,00zł
Finansowo księgowy system fk FK - odbiorcy indywidualni3500,00zł
FK - wersja dla 10 niezależnych firm (biura rachunkowe)5200,00zł

Podano tylko ceny programów posiadających trzyletnią licencję.

Powyższe ceny dotyczą wersji jednostanowiskowych.
Wersje wielostanowiskowe (pracujące w sieci) są droższe:
  -> +60% ceny za drugie stanowisko
  -> +50% ceny za każde kolejne.
Koszty nadzoru i szkolenia rozliczane są wg stawki za roboczogodzinę bądź na podstawie odrębnej umowy.
Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.