Cena rocznej licencji
Opłata za korzystanie ze środowiskaNaliczanie opłat za korzystanie ze środowiska350,00zł
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska-biura rachunkowe450,00zł
Polecenie przelewu redagowanie poleceń przelewu Polecenie przelwu (dla systemów DOS oraz Windows)150,00zł
NIP-1, NIP-2, NIP-3, VAT-R, VAT-21, VAT-Z, Zgłoszenia nip, vat Zgłoszenia NIP, VAT (dla systemu Windows)250,00zł
PIT-28, 36, 36L, 37 Wydruk zeznań rocznych za 2007 Wydruk zeznań rocznych (biura rachunkowe, Windows)od 200,00zł
Fakturowanie system fakturujący Fakturowanie350,00zł
Ewidencja materiałowa materiałówka Ewidencja materiałowa350,00zł
Ewidencja materiałowa-ceny średnioważone1950,00zł
Ewidencja przebiegu pojazdów150,00zł
Ewidencja przebiegu pojazdów-biura rachunkowe250,00zł
Ewidencja środków trwałych Ewidencja środków trwałych i wyposażenia200,00zł
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia-biura rachunkowe350,00zł
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia-wersja pełna Windows1450,00zł
Finansowo księgowy system fk FK - odbiorcy indywidualni1300,00zł
FK - wersja dla 10 niezależnych firm (biura rachunkowe)1950,00zł
Odbiorcy
indywidualni
Biura do 30
podatników
Biura do 100
podatników
Biura do 300
podatników
PKPiR Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów KPiRPodatkowa Księga Przychodów
i Rozchodów
450,00zł650,00zł750,00zł950,00zł

Powyższe ceny dotyczą wersji jednostanowiskowych.
Wersje wielostanowiskowe (pracujące w sieci) są droższe:
  -> +60% ceny za drugie stanowisko
  -> +50% ceny za każde kolejne.
Koszty nadzoru i szkolenia rozliczane są wg stawki za roboczogodzinę bądź na podstawie odrębnej umowy.
Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.