O firmie PRO-ANS

Firma istnieje od 1992 roku. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych:

PKPiR Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów KPiR


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów z ewidencjami (PKPiR)

Wydruk zeznań PIT-28, 36, 36L, 37


Wydruk zeznań rocznych PIT

Finansowo księgowy system fk finansowo-księgowy


System Finansowo-Księgowy (Księga Handlowa, FK)

Fakturowanie system fakturujący wspolpracujacy z systemem finansowo-księgowy fk i z ksiażka przychodów i rochodów pkpir


Fakturowanie towarów i usług

Ewidencja materiałowa materiałówka


Ewidencja materiałowa

Ewidencja środków trwałych


Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Opłata za korzystanie ze środowiska


Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego

Polecenie przelewu redagowanie poleceń przelewu współpracujące z księga przychodów i rozchodów kpir oraz z systemem finansowo księgowy fk oraz z fakturowaniem


Redagowanie poleceń przelewu


Pomoc w uzyskaniu certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, instalacja czytnika kart kryptograficznych, konfigurowanie programu Płatnik do podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instalacja, wdrażanie oprogramowania, nadzór autorski, szkolenie użytkowników, administrowanie sieciami komputerowymi.


Od lipca 2008 firma jest partnerem handlowym RAKS Sp. z o.o. i oferuje zintegrowany pakiet
oprogramowania do zarządzania firmą RAKS SQL.

RAKS SQL

  Najnowsze programy

Wysyłanie e-deklaracji

Wysyłanie e-deklaracji

Zapraszamy do przetestowania i zakupu programu do wysyłania e-deklaracji do bramki Ministerstwa Finansów. Jeżeli mamy plik z deklaracją w postaci XML, to program ułatwi nam jego wysłanie. Plik XML możę być wygenerowany z posiadanej przez nas aplikacji lub można wypełnić aktywny formularz w programie Acrobat Reader. W programie wysyłania wystarczy wskazać plik XML dokumentu. Podpisywanie i wysyłanie dokumentu odbywa się automatycznie. Program zapamiętuje nr referencyjny wysłanego dokumentu, umożliwia w prosty sposób odebranie i wydruk UPO (Urzędowego Poświadczania Odbioru). Każdy wysłany dokument zostaje umieszczony w bazie wysłanych dokumentów. Ułatwia to kontrolę dużych ilości wysyłanych dokumentów np. w przypadku biur rachunkowych.
   
Pobierz demo

Wydruk zeznań PIT-28,36,36L,37 za 2005 rok

Wydruk zeznań rocznych PIT-28,

36,36L,37 z załącznikami.

Zapraszamy do przetestowania i zakupu programu do wydruku zeznań rocznych. Zeznania drukowane są na oryginalnych formularzach. Użytkownik ma możliwość korekty lewego i górnego marginesu oraz wprowadzenie odległości pomiędzy poszczególnymi częściami formularzy. Ułatwia to poprawny wydruk. Użytkownik wprowadza tylko niezbędne dane, pozostałe pola (np. wysokość podatku) są wyliczane automatycznie. Dzięki temu w ciągu kilku minut można sporządzić i wydrukować poprawne zeznanie.
   
Czytaj więcej lub zobacz cenę licencji lub Pobierz demo

Opłata za korzystanie ze środowiska

Naliczanie opłat za korzystanie ze

środowiska naturalnego

Firma opracowała system służący do ewidencji i rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z tytyłu spalania paliw w silnikach spalinowych. Został on opracowany na podstawie ustawy z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.03.2005 w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawienia (Dz. U. nr 53 z roku 2005 poz. 481). Wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok publikowane są w Monitorze Polskim lub Dzienniku Ustaw (za rok 2006 Dz.U. z 2005r. nr 260 poz. 2176).

system może współpracować z systemem Podatkowej księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) lub z systemem finansowo-księgowy (FK) firmy PRO-ANS. Umożliwia to przepisanie danych dotyczących podatników i zakupów paliw, co znacznie upraszcza i przyspiesza eksploatację systemu.
   Pobierz demo lub zobacz cenę programu