O firmie PRO-ANS

Firma istnieje od 1992 roku. Zajmuje si opracowywaniem i wdraaniem oprogramowania dla maych i rednich przedsibiorstw oraz biur rachunkowych:

PKPiR Podatkowa Ksiga Przychodw i Rozchodw KPiR


Podatkowa Ksiga Przychodw i Rozchodw z ewidencjami (PKPiR)


Finansowo ksigowy system fk finansowo-ksigowy


System Finansowo-Ksigowy (Ksiga Handlowa, FK)

Fakturowanie system fakturujcy wspolpracujacy z systemem finansowo-ksigowy fk i z ksiaka przychodw i rochodw pkpir


Fakturowanie towarw i usug

Ewidencja materiaowa materiawka


Ewidencja materiaowa

Ewidencja rodkw trwaych


Ewidencja rodkw trwaych i wyposaenia

Opata za korzystanie ze rodowiska


Naliczanie opat za korzystanie ze rodowiska naturalnego


Pomoc w uzyskaniu certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego , instalacja czytnika kart kryptograficznych, konfigurowanie programu Patnik do podpisywania dokumentw kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instalacja, wdraanie oprogramowania, nadzr autorski, szkolenie uytkownikw, administrowanie sieciami komputerowymi.


  Najnowsze programy


Opata za korzystanie ze rodowiska

Naliczanie opat za korzystanie ze

rodowiska naturalnego

Firma opracowaasystem sucy do ewidencji i rozliczania opat za korzystanie ze rodowiska naturalnego z tytuu spalania paliw w silnikach spalinowych . Zosta on opracowany na podstawie ustawy z 27.04.2001 - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pn. zmianami) i Rozporzdzenia Ministra rodowiska z 24.03.2005 w sprawie wzorw wykazw zawierajcych informacje i dane o zakresie korzystania ze rodowiska i sposobu ich przedstawienia (Dz. U. nr 53 z roku 2005 poz. 481). Wysokoci stawek opat za korzystanie ze rodowiska na dany rok publikowane s w Monitorze Polskim lub Dzienniku Ustaw (za rok 2006 Dz.U. z 2005r. nr 260 poz. 2176).

system moe wsppracowa z systemem Podatkowej ksigi Przychodw i Rozchodw (PKPiR) lub z systemem finansowo-ksigowy (FK) firmy PRO-ANS. Umoliwia to przepisanie danych dotyczcych podatnikw i zakupw paliw, co znacznie upraszcza i przyspiesza eksploatacj systemu.
   Pobierz demo lub zobacz cen programu